The/Die Kruger Post
Nuwe uitleg

Welkome by die nuwe uitleg van my webwerf. Om die webwerf interesant te  maak het ek van my ou artikels weer ingesluit. Ek hoop ook om binnekort weer tyd te kry om nog meer nuwe inhoud by te voeg. 
Skryf op jou foto!
Naamlose ou fotos is niks werd nie!


Ek het altyd gevoel 'n mense moet nie want dan "beskadig" jy hulle. Hoe meer ek te doen kry met foto's van onbekende mense, hoe meer dink ek dit is 'n groter skade as daar nie op fotos geskryf word nie.

Onlangs het twee fotos met geskryf op juis gelei tot 'n groot deurbraak (Lees meer)

Skyfies kry weer nuwe lewe

Dit is altyd 'n groot fonds as ou familiefotos ontdek word . Huidige tegnologie soos skandeerders maak dit maklik om fotos om te skakel na digitale formaat en hulle dan te deel. Maar wat van ou skyfies? (Lees meer)
Kruger boek beskikbaar
Die Kruger-familie van Suider-Afrika.
 Die enigste publikasie oor die hele Kruger familie.

Na meer as 15 jaar se navorsing is my boek oor die Kruger-familie nou beskikbaar.
Die Kruger-boek  uit 'n PDF boek van 1186 bladsye wat op CD beskikbaar is. Die boek sluit die volgende in:
  • Algemene Kruger en familiegeskiedenis - ongeveer 220 bladsye,
  • Foto's en ou dokumente - 36 bladsye,
  • Die familieregister en indeks - ongeveer 917 bladsye met 12,000+ individue en hulle skakels aan die onderskeie Kruger stamvaders.
Die Kruger-boek CD word deur die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) bemark en versprei. Die koste beloop ongeveer in die orde van R130 met posgeld uitgesluit.  Kontak gerus vir Daan Hamman van GGSA vir meer inligting oor die plaas van bestellings of gebruik GGSA se webwinkel. (Lees meer)
Inhoudsopgawe
Die inhoudsopgawe van die boek is kan besigtig word deur die volgender skakel te volg (Lees meer)
Who was Pte T. Kruger?

As part of my genealogical research I collected genealogical information on every Kruger who has South African roots. Part of that task was to identify these Krugers and to ensure that they have their rightful place in the Kruger family tree. (Read more)
__________________

'n Kruger-bybel in die vreemde
Hoe het dit daar beland?
Ken jy dalk die familie?

Dit is wel bekend dat talle familiebybels na die Anglo-boere oorlog weggevoer is na Engeland. Maar hoe beland 'n Kruger-bybel gedurende die Tweede wereld oorlog in 'n Nazi werkskamp ?

Freddie Ekkel is besig met navorsing oor werkskampe wat tydens die Tweede Wereld-oorlog in Nederland bestaan het.

Hy is onlangs 'n Bybel gewys wat aan een van die inwoners van die kamp behoort het. Wat dit so merkwaardig maak is dat die Bybel in 1925 aan Gert Joseph Adriaan Kruger van Reddersburg in die Oranje Vrystaat behoort het.

Freddie wil baie graag meer uitvind oor die geskiedenis van die bybel. Lees wat is reeds bekend. (Lees meer)
__________________________
Krugers word afgeskeep
De Beers, Bezuidenhouts en van Niekerks kry aandag

Ek skeep 'n bietjie die Krugers af op die oomblik en geniet dit om 'n bietjie aan my moeder se voorouers te werk.

Moeder was 'n de Beer en haar oumagrootjie was 'n Kruger en dus is ek darem nie te ver van die Krugers af nie. Omdat ek aan al my moeder se voorouers werk, is ek besig om 'n interesante draai te maak deur die de Beers, Bezuidenhouts, van Niekerks, Meyers, van Tonders en natuurlik die Krugers. (Lees meer)
______________________

Acts of kindness!
'n Baie groot dankie

Ek is nie mooi seker wat die gepaste Afrikaans sou wees om die opskrif te beskryf nie maar soms loop 'n mens individue raak wat meer gee as wat hulle neem. Die persone wat ekstra moeite doen sonder dat jy dit verwag. Hoe belangrik kan 'n datum nou wees? Wel as dit een van jou eie voorouers is en jy probeer al lank genoeg inligting bymekaar maar om nader te kan kom aan 'n antwoord, dan beteken dit nogal baie. As so 'n spesiale persoon jou dan help voel dit dan asof "baie dankie" net nie genoeg is nie. Elke keer as ek na die datum kyk hoop ek 'n stukkie sonskyn skyn op die persoon en die persoon het 'n lekker dag.'n Groot dankie in paaiemente!
A Kruger in Australia
Born in the Cape Colony

"I, Daniel Johannes Kruger do solemnly declare that the above answers made by me to the above questions are true, and I am willing and hereby voluntarily agree to serve in the Military Forces of the Commonwealth of Australia within or beyond the limits of the Commonwealth." (Read more)
Kruger Familieregisters
Register van 1886 dra by
 
Geslagregister het nog altyd 'n belangrike rol gespeel in die Kruger-familie. Dit is was ook 'n belangrike bron van inligting vir die opstel van die Kruger-register. Talle van die registers het behoue gebly.Hier is 'n paar voorbeelde. (Lees meer)


Remarkable History - Paul Kruger's Bible
________________________

The search by Dr N.A Coetzee

The names of Paul Kruger's children is his own handwriting!

The family bible of Paul Kruger has had a very interesting history over the last 136 years. Dr. N. A Coetzee has published a number of articles on his successful search for the family bible. A recent article in the Rapport newspaper of 18 March 2001, shed light on the current whereabouts of the bible and it's recent history. (Read more)
Nasate van President Paul Kruger
Familie van "Oom Paul"?

Talle Krugers is op een of ander manier verwant aan die President van die Transvaal Zuid-Africhaanse Republiek. Terwyl meeste registers fokus op die studie van 'n betrokke van het Henri Schoeman 'n register opgestel met al die nasate (manlik en vroulik) van die President.  (Lees meer)
  Kruger publikasies
Wie het al oor die Krugers geskryf?

Oor die jare is daar al baie geskryf oor die verskillende vertakkings van die Kruger familie en ook spesifieke families. Daar was ook 'n aantal publiksie oor die groter familie. Ek is onlangs uitgevra oor van hierdie publikasies en het 'n kort opsomming gemaak. (Lees meer)
Helderberg - SA295
Kruger skakel met die tragiese vlug.

Die nuus van die verlies van die Helderberg of te wel vlug SAA 295, is destyds met groot skok verneem. Die gebeure het 'n Kruger familie erg geraak. (Lees meer)