Kruger Nuus/News
Inhoudsopgawe
Die inhoudsopgawe van die Krugerboek
Inleiding...................................................  1
- Spesiale vermeldings...................................... 2
- Afkortings en symbole..................................... 3
- Die genealogiese nommerstelsel............................ 4
- Navorsingsbronne.......................................... 4
Die familienaam KrŁger, Kruger, Kriger en Krieger........... 16
Kruger en Krugel............................................ 16
Kruger-familiewapens ....................................... 16
Persoonlike Kruger-wapens................................... 18
Krugers in die vroeŽ Kaap................................... 19
Stamvader Gottfried Kruger (a1)............................. 20
Stamvader Heinrich Kruger (a2).............................. 20
Stamvader Jacob Kruger (a3)................................. 20
Stamvader Johann Kruger(a4)................................. 33
Stamvader Johann Frederick Kruger (a5)...................... 38
Stamvader Johann Heinrich Kruger(a6)........................ 38
Stamvader Michael Kruger (a7)............................... 38
Stamvader Pieter Joseph Kruger (a8)......................... 38
Stamvader Willem De Kruger(a9).............................. 38
Stamvader Wilhelm Kruger (a10).............................. 39
Krugers en die Anglo-Boereoorlog (1899-1902)................ 40
- Gesneuweldes (1899-1902).................................. 40
- Krugers in die konsentrasiekampe.......................... 44
- Krugers wat in die konsentrasiekampe gesterf het.......... 48
- Krugers wat oorlogsmedaljes ontvang het................... 77
- Krygsgevangenes........................................... 84
- Rebelle................................................... 113
Krugers wat tydens aktiewe landsdiens gesterf het(1903-2002) 116
- Eerste WÍreldoorlog....................................... 116
- Tweede WÍreldoorlog....................................... 118
- Die Grensoorlog en Aktiewe Diens.......................... 121
- Suid-Afrikaanse Polisie................................... 123
Familiegeskiedenisse........................................ 124
Foto-album en dokumente..................................... 223
Geslagregister.............................................. 261
- Naamgesorteerde-indekslys................................. 950
Bronnelys................................................... 1178Die Krugerboek is net op CD beskikbaar en is in die vorm van 'n 1174 bladsye dokument in PDF formaat op die CD.

Ek het destyds besef ek gaan nooit die onkostes verhaal wat ek oor die jare aangegaan het nie. Vir my was die groot beloning in elk geval die mense wat ek ontmoet het, en nog steeds ontmoet, en ook al die lekker ontdekkings tydens die navorsingsproses. Ek is al jare lid van die Genealogiese Genootskap en hulle is altyd besig met projekte om hulle bedrywighede te finansier. Ek het besluit om 'n ooreenkoms met die Genealogiese Genootskap aan te gaan waar onder hulle die 
--2--

CD's skep, bemark en verkoop heeltemal ten bate van hulle fondse. So dra ek op my manier by tot die Genootskap en indirek tot die stokperdjie wat my soveel genot gee. Kontak asb vir Daan Hamman vir meer inligting oor die huidige prys. Daan is soms baie besig en probeer om so gou as moontlik op navrae te reageer.

'n Ander opsie is om die CD te bestel direk by die Genootskap se winkel op hulle webwerf. Sover ek weet aanvaar hulle bestellings in PayPal of per deposito direk in hulle bankrekening in.

1) Gaan na www.eggsa.org
2) Kies die Contents skakel op die spyskaart
3) Kies Online Shop op die spyskaart was verskyn.
4) Kies CDs and Books op die spyskaart was verskyn.
5) 'n Lys van produkte sal verskyn, Die Kruger CD is in die tweede laaste paragraaf van die CDs.
6) Volg die instruksies en lekker kyk na al die baie ander goed daar!

Sluit gerus aan by die GGSA, nie net sal jy te doen kry met 'n spul gawe mense nie maar hulle doen geweldig baie om die stokperdjie te bevorder en hulpbronne te ontsluit. Op die koop sal jy ook 'n afslag ontvang op sekere van hulle boeke, CD's of produkte.
_____________________________


_____________________________

The Kruger book is only available on CD and the CD contains a PDF document of 1174 pages. 

One of the things I realised was that I was never going to recover all the expenses I had doing research and the real reward for me was really the many people I met over the years and the many exiting discoveries I made. The reward was the journey and not the destination. I have been a member of the Genealogical Society of South Africa for many years and the society is alway busy with projects to raise funds to support their other activities. I decided to reach an agreement with the Society to allow them to create copies of the CD, market it and sell it and also to retain all proceeds. This allows me to contribute to the Society and indirectly to the hobby that has given me so much pleasure over the years.   

Please contact Daan Hamman for information regarding the current price and ordering. Daan is often very busy but always tries his best to respond to enquires as quickly as possible.

Another ordering option is to use the Society's online shop on their website. As far as I am ware they accept payment using PayPal as well as direct deposit into their account. To use this option:

1) Go to www.eggsa.org
2) Select Contents on the menu.
3) Select Online Shop on the menu that will appear.
4) Select CDs and Books on the menu that will appear next.
5) A list of all the available products will appear. The Kruger CD is in the second last paragraph of the CD section.
6) Follow the instructions on the web site and do enjoy all the other products & information available there!

Do consider joining the Society, not only are they a bunch of friendly and help full people doing a lot of work to unlock genealogical resources but it will also allow you to get a discount on some of the books, CD and other products.

Return to the Main Page / Keer terug na die Hoofblad