Kruger Nuus/News
Kruger publikasies

Ek is onlangs gevra watter boeke of publikasies daar al was oor die Krugers? Hier is die wat ek van weet:

Geslagsregisters van ou Kaapse Families.

Deur C.C de Villiers. Geheel Omgewerkte uitgawe hersien en aangevul deur C. Pama. Deel Een A-M, Kaapstad 1981.

Die publikasie het 'n geslagregister van ongeveer agt bladsye onder die van Kruger. Die publikasie is 'n tweede uitgawe en die eerste is in 1966 gepubliseer. Die basis van die werk was die publikasie "Geslacht-register der oude Kaapsche Familien" opgestel deur C.C. de Villiers en na sy dood gepubliseer deur M.C. Theal in 1894 as die tweede gedeelte in die reeks. (A-O). Die register dek die jare 1713 tot ongeveer 1810.

Geslagsregisters van ou Kaapse Families

The lives of the earlier Krugers told in a genealogical table.

Deur Dr. E.E Mossop. Hierdie artikel het in die Argief-Jaarboek van Suid-Afrikaanse Geskiedenis, Jaargang 10, 1947 verskyn.

The lives of the earlier Krugers
--2--

Die Verhaal van 'n Familie - Fragmente uit die wordingsgeskiedenis van die Afrikaaner.

Hierdie publikasie is opgestel deur die historikus Professor D.W. Kruger. Hogsback 1975.

Die Verhaal van 'n Familie

Die Groot Afrikaanse Familienaamboek.

Hierdie publikasie is opgestel deur C. Pama, Kaapstad, 1983.

Die Groot Afrikaanse Familienaamboek

--3--

Suid-Afrikaanse Geslageslagsregisters.

Deel 4, J - K. Deur J.A Heese en R.T.J Lombard. Pretoria, 1992. Die publikasie het 'n geslagregister van ongeveer ses en twintig bladsye onder die van Kruger/Cruger. Die publikasie dek die jare 1714 tot ongeveer 1830

Suid-Afrikaanse Geslageslagsregisters

Stamvaders van Venterstad, Colesberg, Steynsburg, Burgersdorp.

Volume 3. Die Voorouers en Nageslag van Johannes Abraham Kruger *3.8.1795 !20.9.1884. Deur Abraham Kruger *4.8.1922. Die publikasie het 46 bladsye

Stamvaders van Venterstad, Colesberg, Steynsburg, Burgersdorp.

--4--

FAMILIA.

Die kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika. Hierdie publikasie verskyn al sedert 1964 en en talle artikels oor Krugers het al sedertdien daarin verskyn.

Kwartaalblad van GGSA.

Voortrekker-Stamouers 1835-1845.

Deur J.C. Visagie, Pretoria, 2000. Die publikasie bevat inligting oor ongeveer vyf en twintig Krugers wat Voortrekkers was.

Voortrekker-Stamouers


--5--

Nasate van Pres. Paul Kruger.

Die publikasie is opgestel deur H.J. van S. Schoeman, Pretoria, 2000. Die publikasie van 154 bladsye dek nie net Kruger nasate nie maar alle nasate van President Kruger en sluit meer as 3100 nasate in.

Nasate van Pres. Paul Kruger

Kruger Geslagregister/Genealogy.

Die publikasie is opgestel deur Barry Kruger, 2005. Die register was 'n elektroniese publikasie en 'n regstelling van die Kruger gedeelte wat verskyn het in Suid Afrikaanse Geslageslagsregisters. Deel 4, J - K. Dit sluit egter additionele eggenote en kinders in van die persone wat in die 1992 publikasie verskyn. Die register is 104 bladsye lank en sluit 2032 persone in.

Kruger Geslagregister/Genealogy.

--6--

Was ek 'n voel dan vlieg ek weg.

Die geskiedenis van vier families: Pretorius-Kruger-Riekert-Holtzhausen. Deur Etrese Buter-Pretorius,Pretoria, 2005. Die boek het 396 bladsye en is 'n pragtige stukkie geskiedenis van die groep familielede met talle foto's en kaarte.

Was ek 'n voel dan vlieg ek weg.

Die Krugers-familie van Suider-Afrika.

Saamgestel deur Barry Kruger, Pretoria, 2007. Die Kruger-boek is as 'n PDF boek van 1186 bladsye op CD beskikbaar is. Die familieregister met indeks is ongeveer 917 bladsye en sluit 12,000+ individue in.

Die Krugers-familie van Suider-Afrika.

_______________________

Return to the Main Page / Keer terug na die Hoofblad

_____________________