Kruger Nuus/News
Skryf op jou fotos

Ek het talle fotos van onbekende Kruger persone. Hier is drie voorbeelde:


'n onbekende Kruger


Onbekende dames


'n Onbekende man en vrou

Soms is daar wel agter op 'n foto geskryf maar die persoon wat die 
--2--

skryfwerk gedoen het,  het die persoon egter geken en nou is die inligting is jare later van minder nut.


Hans Kruger Gatsplaats. Die foto is geneem
in Steynsburg.
Wat was Hans se vollename?
Wie sit langs hom?

Twee fotos lei tot 'n deurbraak

'n Besondere geluk met onbekende mense was so paar jaar gelede toe ek by oom Hennie 'n foto raakgeloop het van twee burgers net na die Anglo-Boere oorlog. Dit was blykbaar die gebruik om jou te laat afneem in die klere wat jy gedra het toe vrede gesluit is in 1902. Agterop die foto was geskryf: "T.A. Kruger". Voor op die foto staan geskryf: "Burghersdorp. From the Feldt. Jun 10, 1902 " Daar was egter twee mense op die foto en ongelukkig het hulle ongeidentifiseer gebly.


Oom Hennie se foto
T.A Kruger


'n Paar jaar later ontvang ek 'n foto van Amanda af en sy noem dat dit 'n foto van haar oupagrootjie Hendrik Bernardus Kruger. Ek was natuurlik lekker verbaas toe ek die foto sien en het dadelik besef dat ek al die foto van tevore gesien het. Die foto was nie meer in 'n goeie toestand nie maar daar is agter op die foto geskryf.

--3--

Kon die twee identiese fotos met hulle notas help met die identifikasie van die twee burgers?
   
Amanda se foto. H.B Kruger.
Agterop staan: "Afgeneem in die jaar 1902, na die vrede
van die Boere oorlog. Een broek vour zijl, een hoed
vour vel, een baatje gelap met
vel, H.B. Kruger, en vour den ----- ".


--4--

Hendrik Bernardus Kruger was my oupagrootjie, Gert Lodewyk Kruger, se broer en beide was bittereinders wat geveg het totdat vrede verklaar is. Hendrik Bernardus met sy beskrywing en handtekening agterop die foto was dus nou maklik om te identifiseer as die persoon regs met die gelapte baadjie. Wie was die T.A. Kruger wat dan links op die foto verskyn en wie se naam agterop oom Hennie se foto geskryf is?

Soms pas die stukkies van 'n legkaart sommer net skielik inmekaar en dit is presies wat gebeur het met my soektog na T.A Kruger. My oupagrootjie en sy broer het 'n neef gehad Tjaart Andries Kruger gebore in 1864. Ek het ontdek dat hy is gevangenne geneem is deur die Engelse op 9 Mei 1902 te Steenkampsberg, slegs weke voor die einde van die oorlog. Daar was nie tyd om hom weg te voer na Indie of Ceylon nie en hy is moontlik gevangene gehou in Simonstad of Groenpunt. Hy is dus vrygelaat toe vrede verklaar is en is huistoe met die bondeltjie besittings wat op die foto verskyn.

Die persone op die foto is dus Tjaart Andries Kruger *1864 en Hendrik Bernardus Kruger * 1871.

_______________________

Return to the Main Page / Keer terug na die Hoofblad

_____________________