Kruger Nuus/News
The Descendants of Paul Kruger

One of the legacies left by Henri Schoeman was his research on the descendants, both male and female, of Paul Kruger. I have a copy of this book and your are welcome to contact me if you would like to know if you are listed in his book.
______________________

PRETORIA, October 2000 - In view of the fact that the 175th anniversary of the birth of Stephanus Johannes Paulus Kruger, the former president of the Zuid-Afrikaansche Republiek, was celebrated on 10 October 2000, a book on the decendants of Pres Paul Kruger which was to be released on that date, was compiled by Henri Schoeman. This anniversary took place in the middle of the Anglo Boer War Centenary Celebrations - a war in which the old president played a prominent role.

The book, "Nasate van Pres. Paul Kruger", was written in Afrikaans and contains the following information:

 • a copy of the last message of Pres. Kruger as translated in Afrikaans;
 • a photo of Pres Kruger and his wife, Gezina;
 • a brief summary of highlights in the life of Paul Kruger;
 • the ancestors of Paul Kruger;
 • the decendants of Paul Kruger - approximately 5500 of them including both male and female lines;
 • a comprehensive index of all the names appearing in the list of decendants.
The book is a genealogy or family tree of the decendants of Paul Kruger and therefore does not make provision for anecdotes or family history per se.

Die Nasate van Paul Kruger

Een van die nalatenisse van Henri Schoeman was sy navorsing oor die nasate, beide manlik en vroulik, van Paul Kruger. Ek het 'n eksemplaar van sy boek en jy is baie welkom om my te kontak as jy will weet of jy in die boek is.
______________________

PRETORIA, Oktober 2000. Aangesien die 175ste viering van die geboortedag van Stephanus Johannes Paulus Kruger, die voormalige president van die Zuid-Afrikaansche Republiek, op 10 Oktober 2000 plaasgevind het, is 'n boek oor die nasate van pres. Paul Kruger wat deur Henri Schoeman saamgestel is, op daardie datum vrygestel. Hierdie verjaarsdagviering het plaasgevind in die middel van die herdenkingsfees van die Anglo-Boereoorlog - in gebeurtenis waarin die ou president 'n prominente rol gespeel het.

Die boek, "Nasate van pres. Paul Kruger", is in Afrikaans geskryf en bevat die volgende inligting:

 • 'n afskrif van die laaste boodskap van pres. Kruger soos in Afrikaans vertaal;
 • 'n foto van pres. Kruger en sy vrou, Gezina;
 • 'n kort opsomming van hoogtepunte in die lewe van Paul Kruger;
 • die voorouers van Paul Kruger;
 • die nasate van Paul Kruger - ongeveer 5500 van hulle, beide manlik en vroulik;
 • 'n volledige indeks van al die name wat in die lys van nasate voorkom.

Die boek is 'n genealogie of stamboom van die nasate van Paul Kruger en maak daarom nie eintlik voorsiening vir anekdotes of familiegeskiedenis nie.


Return to the Main Page / Keer terug na die Hoofblad